• ICT in shipping is special. Considering the limited Internet possibilities, complicated troubleshooting on a traveling vessel, frequently changing crews of many nationalities... No wonder that many commonly used products and services that work well in our offices prove to be unpractical on board. Yet, also in shipping-ICT we see many new developments. Some successful, others less... Pigmans Advies tracks new developments and publishes news and opinions in this News service. A free service for you!

Super User

Super User

 

Als wordt gesproken over Internet toegang voor de bemanning, dan gaat het vaak over de technische aspecten: Maak je een soort Internet kiosk en/of geef je toegang via eigen apparatuur van de bemanning (BYOD, Bring Your Own Device). Hoe regel je de beveiliging, hoe bewaak je de kosten. Er zijn tal van oplossingen in de markt, elk met hun plussen en minnen. 

In het enthousiasme om een mooie oplossing aan te bieden wordt een ander aspect nog wel eens ondergesneeuwd: Er moet aan boord ook gewerkt en gerust worden... Hoe voorkom je dat personeel onuitgeslapen op het werk verschijnt? En hoe sterk wordt uw Filipijnse bemanning afgeleid door berichten (of juist het ontbreken daarvan) als er weer eens een tyfoon over hun eiland raast. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
Ik ben er van overtuigd dat in de komende jaren op veel schepen Internet toegang net zo vanzelfsprekend wordt als op kantoor. Dat is een goede ontwikkeling. Maar hou er rekening mee dat de impact groter is dan alleen het installeren van de juiste kastjes aan boord!

 

John Pigmans / 14 augustus 2014

EU Richtlijn 2010/65/EU is bedoeld om de aanlevering van standaardinformatie, zoals pre-arrival/departure rapporten, crew-info, waste, dangerous goods etc, binnen de EU te uniformeren. Als dit EU-project volgens plan verloopt, dan kan/moet de gevraagde informatie uiterlijk vanaf 1 juni 2015 worden aangeleverd via het Maritime Single Window. De op deze wijze (eenmalig) aangeleverde informatie komt dan automatisch beschikbaar voor alle walpartijen die daartoe gerechtigd zijn. Dit moet een eind maken aan de huidige praktijk, waarin dezelfde informatie in allerlei vormen moet worden verstrekt aan verschillende partijen.

Als u de gevraagde informatie op dit moment genereert uit uw eigen systemen, dan zal dat voor portcalls in landen buiten de EU zo blijven. Om te voorkomen dat de informatie binnen de EU moet worden overgetypt in het Maritime Single Window, dient de leverancier van uw systemen een (XML)koppeling toe te voegen aan uw systeem. Hopelijk vormt deze extra koppeling het begin van de afbraak van de ontstane wildgroei

John Pigmans / 11 juni 2014

De Fleet One van Inmarsat is operationeel. Deze beperkte versie van de Fleet Broadband is uitsluitend bedoeld voor schepen tot 25 meter. “Leisure and fishing” noemt Inmarsat dat.
Om gebruik buiten Inmarsats doelgroep te voorkomen kent de Fleet One verschillende tarieven per zone. In de ruime kuststrook (200 mijl) waar men de doelgroep verwacht geldt een aantrekkelijk tarief. Daar buiten geldt een zogenaamd roaming tarief. Voor schepen met een beperkte communicatiebehoefte en met een vaste route binnen het dekkingsgebied (bijvoorbeeld Noordzee) kan de Fleet One een voordelige optie zijn. Op dit moment is op de Inmarsat site nog geen dekkingsmap beschikbaar.  

John Pigmans / 4 juni 2014

Door de drastische tariefverhogingen van de “oude” Inmarsat diensten, zoals Sat-B, Mini-M en Fleet 33/77 wordt het financieel gezien al snel aantrekkelijk om over te stappen naar een moderner platform. De vraag is dan: wordt het Fleet Broadband (FBB), Iridium Open Port (IOP) of maakt u de stap naar Vsat?

De meeste Vsat-leveranciers benadrukken dat het dataverkeer tussen wal en schip drastisch toeneemt. Dat is op zich correct. Maar in absolute zin is voor de meeste schepen de zakelijke databehoefte te klein om Vsat/breedband te rechtvaardigen. De kans is erg groot dat uw schepen gemiddeld minder dan 100Mb per maand verbruiken....

Het is dan ook logisch dat minder dan 10% van de wereldwijde vloot Vsat aan boord heeft. En dat is inclusief passagiersschepen, waarvoor Vsat een bron van inkomsten is. Dus laat u niet misleiden door advertentie campagnes waarin soms de indruk wordt gewekt dat u achter loopt als u geen Vsat gebruikt. De keuze voor Vsat moet gemaakt worden op rationele gronden. De kans is groot dat voor uw schepen FBB of IOP afdoende zijn. Alleen als u in ruime mate Internet wilt aanbieden aan de bemanning, dan kunt u tegen (financiële) grenzen aanlopen. In dat geval kan het lonen om te investeren in Vsat. Zeker als u verwacht dat een deel van de kosten wordt opgebracht door de bemanning.

Als u Vsat overweegt, neem dan naast regulier Vsat zeker ook KVH Trackphone en Inmarsat Global Xpress (volledig operationeel begin 2015) mee in uw afwegingen.

John Pigmans / 25 februari 2014

Inmarsat heeft nu ook Globewireless opgekocht. Daarnaast is een strategische samenwerking met Astrium aangekondigd. Astrium is de grootste re-seller van Inmarsat en omvat grote namen uit het verleden, zoals Telenor, France Telecom, Vizada en Marlink. Het lijkt mij niet bevorderlijk voor de klant. Zo verdwijnt het laatste stukje concurrentie op prijs (voor zover daar de laatste jaren nog sprake van was). En doordat vermoedelijk ook de aanvullende diensten van Globewireless en Inmarsat in elkaar geschoven zullen worden, verdwijnt ook daar een prikkel voor Inmarsat om de dienstverlening te verbeteren met aansprekende diensten.

Het lijkt er op dat Inmarsat zich helemaal gaat focussen op haar Vsat-dienst die in de loop van 2015 beschikbaar komt. Dat is geen goed nieuws voor de goedkopere Satcom-diensten die voor veel schepen prima volstaan.  

John Pigmans / 29 januari 2014

Medio oktober maakte Inmarsat bekend dat de FBB-tarieven tot eind 2014 niet zullen worden aangepast. Met zo'n 38000 operationele FBB-terminals is dat goed nieuws, na de vele tariefverhogingen van de laatste jaren. Het slechte nieuws waar Inmarsat in grossiert sinds de heer Coles aan het hoofd van de Maritieme tak van Inmarsat staat is dat het er op lijkt dat de tarieven van alle andere satelliet diensten met bijna de helft verhoogd gaan worden. Dus als U nog verbruik gefactureerd krijgt van Sat-B (blijft operationeel tot eind 2016), F33/55/77 of Mini-M, dan is het goed om een rekensommetje te maken om te zien of dat nog uit kan. 

John Pigmans / 1 november 2013

Zoals bekend stopt in het voorjaar van 2014 de support voor (ondermeer) XP, een deugdelijk operating system, dat aan boord van veel schepen nog wordt gebruikt. De logische opvolger van XP, Windows 7 of 8, is minder geschikt voor gebruik aan boord. Deze operating systems zijn zoveel verder doorontwikkeld en "intelligent" gemaakt, dat ze lastiger remote te beheren zijn. De straffe acties waarmee een beheerder een corrupt XP-computer weer in de lucht brengt, zijn in W7 niet meer mogelijk.


Het verdient sterk aanbeveling om bij vervanging van XP over te gaan naar een cliënt-server model, met domme cliënts. Dus Microsoft desktop Services of VMware. Daarmee kan eenvoudiger een remote te beheren werkplekomgeving worden ingericht, dan met de moderne Windows versies.

John Pigmans / 23 september 2013

Bron: Digital Ship September 2013.

Hoewel de uiteindelijke goedkeuring (zo deze komt) nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten, is het een interessante ontwikkeling dat Iridium de procedure heeft gestart om zijn apparatuur GMDSS compliant te laten verklaren. Op dit moment voldoen alleen Sat-B en Sat-C nog aan deze regelgeving. In praktijk zullen de meeste schepen beschikken over 2 Sat-C's, die nauwelijks nog gebruikt worden als regulier communicatiemiddel. Met de vervanging van één van deze Sat-C's door Iridium apparatuur, zou de beschikbaarheid voor GMDSS nagenoeg 100% worden (want 2 volkomen gescheiden platforms) en zou met name de Iridium terminal ook ingezet kunnen worden voor reguliere communicatie doeleinden.

Maar, zoals gezegd, dit zal op zijn vroegst in 2015/16 het geval zijn.

John Pigmans / 23 september 2013

Bronnen: Digital Ship September 2013 (leesbaar en leerzaam artikel, aanrader).

When your fleet uses satellite services that are charged per minute or per Mb, a periodic cost check is recommended. Pigmans Advies has many years of experience in this area and can help you in several ways, like...

Satcom Analysis: Quick scan to determine if significant improvements of communication facilities and/or expenses are potentially possible. The quick scan is based on the requirements on board and their recent invoices. When useful the quick scan can be followed by a...

Satcom Advice: Based on the requirements, rates, investment and pay back times the most effective Satcom equipment, -contracts and -providers for your vessels are lined up. This can (must not) be followed by negotiating rates and preparing the required agreements.

Satcom Information: Produces a clear leaflet or booklet to inform staff on board your vessels and/or offices. The contents may include information about the characteristics of certain equipment, how to use it, company house rules, tips&tricks etc. The information can be provided in any format or language.

Invoice check: Periodical or ad hoc detailed check of your Satcom invoices, aiming at incorrect or unintentional use. For example to determine why communication costs of a specific vessel substantially distinguish from another vessel in the same trade.
When a more or less frequent Invoice check is required, it makes more sense that Pigmans Advies learns your staff how to do it.

!! Pigmans Advies is independent and has no financial or other interest in the outcome of any advice.

Pigmans Advies can support you in...

Invoice check fixed/mobile phone:
Over the past decade rates for phone- and internet connections have substantially decreased. But that is not the case for roaming rates outside the western world and for costs of satellite traffic. Here unexpected and unreasonable invoices can still be received. Do you use the most effective means of communications? Do you have the best contracts? Are your rates in conformity with the market? Or: is your staff aware of rates and possibilities? When periodically checking your invoices, look at your top-10 destinations, strange and senseless amounts, staff/vessels that are not in line with "similar" staff/vessels. Such an inspection requires some understanding and time, particularly the first times. But it can be done by your own staff. When you don't want to spend your time on it, or you want some help to get started, Pigmans Advies is pleased to help! In most cases the costs will be earned back quickly and the savings will stay in place for a long time!

!! Pigmans Advies is independent and has no financial or other interest in the outcome of any advice.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 3
Go to top